Monarchia mixta : maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stormaktstiden

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.