Punktskatter - rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv

Detta är en avhandling från Iustus

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.