Capillary electrophoresis methods for the separation of the basic compound lidocaine and its metabolites

Detta är en avhandling från Karlstad University Press, 2003:40

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.