An analysis of some basic mechanisms of sensory perception with direct scaling methods

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Birgitta Berglund; [1971]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.