Anatomy and taxonomy of cetrarioid lichens

Detta är en avhandling från Systematic Botany

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Anatomi och taxonomi för ca 125 cetrarioida lavar är undersökt. Gruppen består av släktet Cetraria (islandslavar) i vid bemärkelse. Speciell tonvikt har lagts på reproduktiva strukturer som sporsäckar och konidier. Cetrarioida lavar är speciellt vanliga i Sydostasien och Nordamerika, men finns företrädda även i Sverige. Avhandlingen består av 15 välillustrerade delpublikationer, presenterade i flera olika tidskrifter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.