Johan Gabriel Stenbock och reduktionen : godspolitik och ekonomiförvaltning 1675-1705

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.