Integrated design systems supporting thermal-structural analysis in product development

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: This work covers integrated computer-aided applications for design and analysis in particular different integrated design systems for thermal and structural simulations. Two different design systems have been integrated to improve efficiency in product development, i.e. reduced lead-time and higher quality of the product. In the design systems CFD are used as input to FEA and vice versa. The integrated design systems have been demonstrated in two different thermal-structural applications and been evaluated in industrial situations.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.