Lag och ordning : Om lagstiftning, estetik och arkitektonisk kvalitet

Detta är en avhandling från Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.