Expression of ras and p53, DNA ploidy and 5-phase fraction in human colorectal adenocarcinoma

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Xiao-feng Sun; Linköping.; Linköping.; Linköping.; [1993]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.