Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

Detta är en avhandling från Historiska Media/Nordic Academic Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur visste man att landet var i krig och vad som hände under kriser av olika slag? Naturligtvis var det i kyrkan. Den var länge allmogens självklara plats för nyhetsförmedling. Kungörelserna fungerade som ett massmedium och uppläsningen från predikstolarna utgjorde en del i ett system för masskommunikation då tidningar var få och främst lästes av en bildad överklass. Detta är ämnet för denna avhandling som belyser kungörelsernas funktion i krig och fred.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.