Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik och "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld

Sammanfattning: Nyheter från gränsen handlar om hur svensk nyhetsjournalistik på olika sätt konstruerar gränser mot dem som ses som "asylsökande" eller "invandrare". Den innehåller 3x3 studier av nyhetstexter om flyktinginvandring, utvisningshot och dödsbringande främlingar, om rasistiskt våld och om "invandrare" som typer och som problemtyngd kategori.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.