Discovery of selective cytotoxic compounds of plant origin

Författare: Petra Lindholm; Uppsala Universitet.; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.