The "ity" factor in hospital meals : Performing, experiencing, and understanding hospitality within the hospital frame

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.