Determination of sulfadoxine and sulfamethoxazole in capillary blood with different approaches of sample preparation

Författare: Jenny Lindkvist; Högskolan Dalarna.; [2007]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.