Layered design : concepts, case studies and processes - theories and implementations

Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.