Airborne sound insulation of floating floors

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för byggnader och installationer

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)