Vårby och Vårberg : 2 : studie av kremerat människo- och djurbensmaterial från järnåldern

Detta är en avhandling från Stockholm

Författare: Elisabeth Iregren; Stockholms Universitet.; [1972]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.