Plant and forest dynamics in response to nitrogen availability

Författare: Oskar Franklin; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.