Vilja med förhinder - polisers samtal om kvinnomisshandel

Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Kvinnomisshandel är ett ärende som skiljer sig från andra polisärenden genom att det beskrivs som svårt att hantera. Polismän säger sig vilja agera men på grund av olika svårigheter - organisation, lagstiftning, de inblandades inställning - är man förhindrad att ingripa. I Vilja med förhinder låter Magnus Lundberg polismännen komma till tals. Genom åskådliggörande exempel, anekdoter och olika infallsvinklar skildrar poliserna sin upplevelse av dessa hinder. Under fältarbete, intervjuer och vardagliga samtal i polisbilar har författaren lyssnat på polismännens egna förklaringar till varför detta aktuella och svårlösliga sociala problem inte alltid tar steget in i rättsväsendet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.