High frequency multichip modules : materials, design and fabrication techniques

Författare: Tarja A. Juhola; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.