Variation in common lime (Tilia x europaea L.) in Swedish Gardens of the 17th and 18th centuries

Författare: Rune Bengtsson; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.