Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning : en yrkeslivshistorisk ingång med berättelser om lärarbanor

Detta är en avhandling från Göteborg University

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)