Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

Detta är en avhandling från A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på frågan om försoning och (sökandet efter) värdegemenskap. Värden sätts in i ett större sammanhang, i ett så kallat "moraliskt landskap". Avhandlingen beskriver först olika hinder för försoning och dialog i Nordirland och Sydafrika i form av följande komponenter av det moraliska landskapet: -Erfarenheter (av trauma, segregation, ojämlikhet) - Motstridiga uppfattningar om konflikten, dess historia och dess lösning - Exklusiva identifikationer och lojaliteter - Vissa bilder av sig själv och "den andre" (dvs motståndaren) - Vissa normer för konfliktbeteende - Motstridiga definitioner av centrala värden såsom "fred" och "rättvisa" Sedan beskrivs hur dessa komponenter har addresserats av försoningsinitiativ i Sydafrika och på Nordirland, närmare bestämt av: 1) Initiativ, särskilt av ekumeniska grupper, för att överbrygga motsättningar mellan katoliker och protestanter på Nordirland. 2) Initiativ för att komma till rätta med det förflutna i Sydafrika, särskilt i sannings- och försoningskommissionens arbete och de debatter den gett upphov till. Avhandlingen beskriver både gemensamma och specifika drag i dessa försoningsprocesser, möjligheter och problem som dykt upp, vad som återstår och vad vi kan lära. På grundval av denna beskrivning identifieras också olika förutsättningar för en dialog som syftar till att nå fram till ökad värdegemenskap, vilket är en central fråga i global etik.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.