Finite-temperature Properties of Paramagnetic Iron-based Alloys from Longitudinal Spin Fluctuations

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.