Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi

Detta är en avhandling från Kalejdoskop, Åhus

Sammanfattning: Abstract in English

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.