Planning under risk and uncertainty: optimizing spatial forest management strategies

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.