Sensory neuropeptides : species variations in effects on the blood-aqueous barrier, regional blood flows and pupillary sphincter muscle

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Sven E. Andersson; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.