Association and shear dissociation of carboxy-ended polystyrene in dilute solution

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.