Initial axon collaterals and segmental target neurones of feline spinocervical tract cells : a morphological and functional study

Författare: Jonas Rastad; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.