Med säkerheten i centrum. Sala sparbanks lån, låntagare och borgensmän 1860-1910

Detta är en avhandling från Uppsala, Deparment of Economic History

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.