Some computations in Grothendieck rings

Författare: Karl Rökaeus; Stockholms Universitet.; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.