Experimental studies on lung mechanics, gas exchange and oxygen delivery under open lung conditions : mechanical ventilation with decelerating versus constant inspiratory flow

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Agneta Markström; Uppsala Universitet.; [1997]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.