Resource-Constrained Embedded Control and Computing Systems

Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Inbyggda styrsystem finns idag överallt omkring oss. Moderna bilar, cd-spelare och mobiltelefoner är bara några exempel på produkter som inte skulle fungera utan datorbaserade reglersystem. Dock karaktäriseras dessa system ofta av begränsade beräkningsresurser, till följd av tillverkarnas behov att minimera produktionskostnaden. Samtidigt vill man införa mer och mer funktionalitet i de datorbaserade reglersystemen. Den första delen av avhandlingen behandlar metoder för att hantera resursbegränsningar i inbyggda reglersystem. Huvudiden är att använda den reglertekniska principen om återkoppling för att dynamiskt fördela beräkningsresurser mellan olika styralgoritmer. Resursbegränsningar förekommer också i stora komplexa system, som Internet. Som en andra del av avhandlingen beskrivs en metod för att reglera fördröjningar i moderna web-servrar. Metoden bygger på prediktion av framtida fördröjningar i kombination med återkoppling. Den avslutande delen av avhandlingen beskriver ett simuleringsverktyg för datorbaserade reglersystem. Simulatorn gör det möjligt att simulera datorer och kommunikationsnätverk som används för att implementera styralgoritmer, och deras inverkan på de fysikaliska processer som regleras. Simulatorn har använts för att utvärdera de metoder som beskrivs i de två första delarna av avhandlingen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)