Kinetic isotope effect studies of stereospecific and stereoselective 1,3-proton transfer in the indene system : methods, measurements, model calculations

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.