Bidrag till ögonläkekonstens historia. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Nils Dahlman af Vermlands l

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & C. 1849

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)