On digital control techniques for active magnetic bearings

Detta är en avhandling från Institutionen för elkraftteknik

Författare: Sanath Alahakoon; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.