Actions of lysergic acid diethylamide (LSD) on the copulatory response in female rats

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.