The significance of calcium for the function of the pancreatic islet ß- and a2-cells : studies employing electrothermal atomic absorption spectrometry

Författare: Per-olof Berggren; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.