Shore displacement in Eastern Svealand and Åland during the last 4,000 years

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Lars-erik Åse; [1970]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.