Object-oriented frameworks : a new strategy for CASE tool development

Författare: Fredrik Öberg; Linköpings Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.