Work and worship : laser scanner analysis of Viking Age rune stones

Detta är en avhandling från Stockholm : Archaeological Research Laboratory [Arkeologiska forskningslaboratoriet], Univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.