Numerical simulation of dendritic solidification using a phase field model

Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

Författare: Christer Andersson; Kth.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.