The teaching of English in Swedish schools : studies in methods of instruction and outcomes

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Ian Dunlop; [1975]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.