The insect eggshell : ultrastructure, organisation and adaptive traits in Odonata and Diptera

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.