Two Arabic Versions of the Book of Ruth

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: The present dissertation is an investigation of the extant MS material representing Arabic version, translated from Pedhitta, of the Book of Ruth. Seven Arabic MSS, ranging from the 13th to the 17th century, are investigated and classified according to their origins.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.