Arkeologi och språk i norra Östersjöområdet : en kritisk genomgång av de senaste årens försök att hitta synteser mellan historisk lingvistik och arkeologi

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.