Going trough a colonoscopy and living with inflammatory bowel diseae : children's and parents' experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy

Detta är en avhandling från Malmö university, Faculty of Health and Society

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.