Process design for production of Thai rosewood ?-glucosidase in Pichia pastoris

Författare: Theppanya Charoenrat; Kth.; [2005]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.