Profblad af commentarier till C. Jul. Cæsaris De bello Gallico. Afd. I. som ... till offentlig granskning framställes af Anders Frigell, Phil. mag., Rydbergsk stipendiat, och Johan Albert Ekström, Ekendalsk stipendiat, af Södermanlands och Nerikes nation,

Detta är en avhandling från Upsala. Kongl. akademiska boktryckeriet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)