Musikens dimensioner - En studie av unga musikers lärande

Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitas Gothoburgensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.